Polityka prywatności

Niniejszym informujemy Cię, że w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej www.silokingpolska.pl przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Szczegóły na ten temat znajdziesz poniżej.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sękowie (dalej: my)

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Lipowa 10, 64-541 Sękowo
  • przez e-mail: sano@sano.pl
  • telefonicznie: 61 29 41 100

 

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi:

  • W celach marketingu, promocji i sprzedaży produktów oraz usług oferowanych przez Sano – poprosimy Cię o dane: imię i nazwisko lub nazwa, adres e-mail lub numer telefonu – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  • W celach analitycznych, w tym doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – poprosimy Cię o dane: imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania albo siedziba – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • W wewnętrznych celach administracyjnych, w tym w celach statystycznych Sano – poprosimy Cię o dane: imię i nazwisko lub nazwa – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez 24 miesiące lub tak długo, jak będzie to potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

 

4. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe innym niezależnym odbiorcom, w tym dostawcom usług IT, firmom z którymi współpracujemy do obsługi newslettera, strony www, sprzedaży naszych produktów, oferowania naszych usług, komunikowania się z Tobą.

 

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz:

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, z tym że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem,

b) prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania jednej nieodpłatnej kopii Twoich danych osobowych,

c) prawo żądania sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych,

d) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane,

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie albo nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czasz wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,

f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

  • wobec przetwarzania ich w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
  • ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem,

g) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Aby skorzystać z powyższych praw (od lit. a do lit. g), skontaktuj się z nami (dane kontaktowe jak na wstępie).

 

6. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

7. Odnośniki do innych stron internetowych

Nasz serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy polityki prywatności ani innych praktyk stron trzecich, w tym stron trzecich obsługujących jakąkolwiek stronę internetową lub usługę, która może być dostępna za pośrednictwem łącza. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny. Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.